eSeeneriik
Bellis Kullman     

Õppekava:  Loodusturism (80520) ja Loodusvarade kasutamine ja kaitse (466)

Õppeaine:  Mükoloogia ja Eesti seenestik PK.0561  2,5 AP 
Maht: 5 tundi
Sihtrühm: bakalaureuseõpe statsionaar- ja kaugõppele.
Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist.

Õpiobjekti kirjeldus:   

Kaasaegse infotehnoloogia kasutamine võimaldab õppevahendite mitmekesistamist kusjuures saavad tudengid ise valida õppimise aega ja kohta ja arendada iseseisva õppimise oskust.
Internetist võime leida mitmesugust materjali seente kohta, nii loenguid tänapäeva tipptasemel kui ka aegunud materjali. Selle õpiobjekti eesmärk on teha neist sobiv valik tudengile omandamaks mükoloogiaalaseid teadmisi sihipäraselt ja äratamaks huvi selle salapärase teadusharu vastu. Sihtrühmaks on nii statsionaarsed kui kaugõppijad. See õpiobjekt on kasutatav bioloogias, keskkonnaõpetuses ja keskkonnatehnoloogias, toidutehnoloogide jt ettevalmistamisel.

 

Tegu on interaktiivse õpiobjektiga, mis aitab tudengil iseseisvalt omandada ja laiendada oma teadmisi seeneriigi kohta kasutades selleks internetis olemasolevad (sh ka autori enda poolet koostud) materjale. Õppija juhatatakse esmalt kordama gümnaasiumi teadmisi ja seejärel aste astelt edasi keerulisemate küsimuste juurde. Linkidega suunatakse tähelepanu olulistele ja huvitavatele perspektiividele seeneriigi uurimisel. Viidatakse ka sellekohastele eestikeelsetele õppematerjalidele. Enesekontrolliks on koostatud küsimustik, mis aitab tähelepanu pöörata olulistele ja eksamil nõutavatele teadmistele. 

Õpiobjekti läbinu: 

·         on tutvunud mükoloogia kui teadusharuga, tunneb selle põhilisi mõisteid;

·         omab võimalust enesekontrolliks.

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud vanemteadur Bellis Kullmani koostatud õppematerjale.
Illustreerivad fotod ja videod on internetist CreativeCommons litsentsi alusel.

Õppejõud                Bellis Kullman
Tehniline teostus     Bellis Kullman

Eesti Maaülikool  kevadsemester 2011