eSeeneriik
Bellis Kullman     

Ülevaade seente süteemist

Õpi minu poolt koostatud LOENGUTE 1 2,3  järgi, mille tegemiseks kasutasin 

seeneriigi uut fülogeneetilist süsteemi. Selle valmimisel osalesid ka Eesti mükoloogid Erast Parmasto ja Urmas Kõljalg (Hibbert at al., 2007. A higher-level phylogenetic classification of the Fungi. Mycological Research 111: 509–547.

Tänapäeva süstemaatika aluste omandamiseks soovitan lugeda E. Parmasto „Biosüstemaatika teooria ja meetodid“.


Illustratsiooniks mõned ülevaatlikud õpiobjektid seente süsteemi kohta Wisc-Online (Fox Valley Technical College and the Wisconsin Technical College System, pääsete sisse kui teete end kasutajaks):

Chytridiomycetes

Zygomycetes

Ascomycetes

Basidiomycetes