eSeeneriik
Bellis Kullman     

Lisamaterjalide
vaatamine pole eksamiks valmistumisel kohustuslik.
Nad on seotud teatud seentega või nende poolt põhjustatud nähtustega, 
kes või mis mängivad meie elus tähtsat rolli: 

K. Pilt, H. Järv ja J. Oja „Seened meie kodus 1. Mikro- ehk hallitusseened“.

[http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1942_1938.html] (16.11.10);

K. Pilt "Mikro- ehk hallitusseened". [http://www.meiekodu.ee/index.php?acid=23&go=leht&article_id=249] (16.11.10);

H. Järv „Inimpatogeensed seened“. [http://www.botany.ut.ee/lectures/mukoloogia/BGBO.02.031/11%20loeng%20Meditsiinimyk.htm] (16.11.10);

T. Karki „Seened ja algloomad“. [ http://biomedicum.ut.ee/armb/2008%20seened.pdf] (16.11.10);

[http://mycology.ee/images/upload/sdyho46011c1f03f02raamat.pdf] (16.11.10);

B. Kullman „Seksiv seen“  [http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/index.php?artikkel=895] (16.11.10).