eSeeneriik
Bellis Kullman     

Kordamisküsimused 


Seente asend elurikkuse süsteemisRiik seened  (Fungi), mille  fülogeneetilises süstemaatikas 2007. a. – eristatakse üks alamriik (Dikarya) kahe hõimkonnaga, milles on kokku kuus alamhõimkonda; siis veel viis eraldi hõimkonda. Lisaks neli alamhõimkonna tasemel seenterühma, mis ei kuulu ühegi hõimkonna alla 

(neid ei pea selle loengu raames meelde jätma).  


5 eraldi hõimkonda: Microsporidia – pisieossed (üherakulised loomaparasiidid), Glomeromycota - krohmseened (arbuskulaarse mükoriisa moodustajad), Chytridiomycota - viburseened (Chytridium, vees), Neocallimastigomycota (anaeroobsed, imetajate seedesüsteemides) ja Blastocladiomycota - jõnksviburseened (Allomyces, pinnases); nende üldine iseloomustus ja tähtsamad esindajad. 


Alamriik: Dikarya (üherakulised või hüüfe moodustavad, viburita, sageli esineb kaksiktuumne faas). 2 hõimkonda: Ascomycota – kottseened (verev karikseen, pärmseened, Penicillium jt.;  Basidiomycota – kandseened (vääveltorik, lehikseened rooste- ja nõgiseened jt). Kott- ja kandseente võrdlus: eoste endo- ja eksogeenne moodustamine vastavalt eoskotis ja eoskannal; konksu ja pandla moodustumise homoloogilisus; rakuvaheseina ehitus (Woronini kehakesed ja dolipoorne rakuvahesein).


Hõimkond kottseened:

hõlmab enda alla ca 75 % kõigist seeneliikidest: klassikalises mõistes kottseened, lisaks paljud samblikke moodustavad seened ja enamik neist seentest, kellel ei tunta sugulist   paljunemist (5000 liiki nn. teisseeni); ehitus - viljakeha tüübid (peiteosla e. kleistoteetsium, lehtereosla e. apoteetsium, sulgeosla e. periteetsium, kambereosla e. pseudoteetsium); eoskottide tüübid (operculate,  inoperculate); mõisted strooma;  pleomorfism ,  ana- ja teleomorf (karikseene näide!);toitumistüübid (saprotroofid, parasiidid, sümbiondid).

Kolm alamhõimkonda ( varem = 3 klassi):

ürgkottseened Taphrinomycotina (= Archaeascomycetes), näidetena Taphrinabetulina - kaseluudik (taimepatogeen), Neolecta  (viljakehaga kottseen, kes on lahknenud  evolutsioonis enne pärme).

pärmkottseened Saccharomycotina (= Hemiascomycetes) , viljakeha evolutsioonis taandarenenud;näidetena Candida albicans – inimese patogeen;  Saccharomyces cerevisieae - leiva-pärmseen ehk pagaripärm.

päriskottseened Pezizomycotina(= Euascomycetes), kottseen traditsioonilises mõistes, kui viljakeha omav päriskottseen;  näidetena  Sarcoscypha austriaca - verev karikseen; Nectria haematococca ja tema anamorf Fusarium solanikollane kerahallik Aspergillus flavus; hahkhallitus - Botryotinia fuckeliana.


Hõimkond kandseened:  

paljunemine - viljakehad, nende puudumine  (eoslad) või esinemine  (viljakeha ehitus, määramistunnused); toitumistüübid (saprotroofid, parasiidid, sümbiondid). Kirjeldatud  ca 22 000 liiki.

Kolm  alamhõimkonda, nende peamised tunnused, paljunemine ja majanduslik tähtsus: roosteseened Pucciniomycotina  (= Urediniomycetes); nõgiseened Ustilaginomycotina (= Ustilaginomycetes); eoslavaseed Agaricomycotina(= Hymenomycetes).


Millistes hõimkondades esineb suguliselt  paljunevaid,  kuid viljakeha mitte moodustavaid liike?


Kõigile neile küsimustele  leiate vastused klikkides http://214218.edicypages.com/  lehekülgedel  minu LOENGUTELE.