eSeeneriik
Bellis Kullman     

eSeeneriik

Internetist võime leida mitmesugust materjali seente kohta, nii loenguid tänapäeva tipptasemel kui ka aegunud materjali. Siinkohal mõned suunised.


Kõigepealt tasuks meenutada baasteadmisi gümnaasiumist Ökoloogia [http://www.tfg.tartu.ee/bioloogia/ESITLUSED/okoloogia.ppt] ja

Seentekohta

Seejärel vaadake sissejuhatuseks seeneriiki  R. H. Whittaker  videot „The kingdom FUNGI“, või ka seda   siin kus  käsitletakse ülevaatlikult seeni vana, 1968 aastast populaarseks saanud süsteemi järgi. 

 

Edasise teeotsa leiate siit: Blackwell, Meredith, Rytas Vilgalys, Timothy Y. James, and John W. Taylor. 2009. Fungi. Eumycota: mushrooms, sac fungi, yeast, molds, rusts, smuts, etc.. Version 10 April 2009. http://tolweb.org/Fungi/2377/2009.04.10 in The Tree of Life Web Project, [http://tolweb.org/]. Selle lehe lõpus on arvukalt seenealaseid linke.

 

Kuulo Kalamehe poolt 2001. a. koostatud „Seente süstemaatika konspektis“ leiate väärtuslikku informatsiooni seente kohta eesti keeles, eestikeelseid seenenimesid ja termineid,  mükoloogias kasutavate  mõistete ja terminite oskussõnastiku.

Lisades 1 ja 2 on esitatud joonised. Kasutatud süsteem on küll vananenud, aga seened jäävad seenteks ja nende elulaad ja elutsüklid käivad ikka samamoodi.


Eestist leitud seente kohta otsige informatsiooni 

Eesti eElurikkus andmebaasist ja samblike (kes on lihheniseerunud seened) kohta Eesti samblike e infosüsteemist. 

 

Põnevad on Paul Stamets’i ettekanded sellest, 

kuidas seened võivad päästa maailma

Siin on ka tema 2007. aasal peetud ettekanne, kus üldiselt käsitletud sama teemat aga ettekanne on peetud rahulikumas tempos ja paremate slaididega.